Sinds 1968

Vertrouwen

Is onder de bekwame leiding van dirigent Freddy Veldkamp uit Hardenberg een echt streekmannenkoor geworden.Uit de verre omstreken komen komen 140 leden elke dinsdag avond naar de wekelijkse repetities. Het koor vertolkt psalmen, geestekijke en vaderlandse liederen. Vele solisten verlenen graag hun medewerking zoals ook op deze CD “Vertrouwen”. Het koor heeft al meerdere muziekdragers op de markt gebracht o.a. zing van zijn trouw, Aan de stille wateren, Witter dan sneeuw. Tot grote vreugde van het bestuur wweten ook jongeren de weg naar het kooor te vinden. Enthousiasme voert de boventoon wat u terug kunt u horen op deze CD. Bij ons mannenkoor is er nog steeds groeiende belangstelling bij leden en publiek. Het mannenkoor geeft vele concerten in het gehele land hetzij in dorp of stad. Regelmatig wordt het mannenkoor gevraagd mee te werken aan zangavonden ter ondersteuning van activiteiten van verschillende instellingen. Wij hopen dat u mag genieten van deze CD waarop prachtige psalmen en geestekijke liederen op zijn vertolkt.

MENU