Sinds 1968

Komende activiteiten

Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden / Grafhorst

In het najaar 2024 komt onze nieuwe cd ‘Heer, hoe heerlijk is Uw naam!’ uit. Intekenen kan via secretaris.mannenkoor@outlook.com. De prijs is € 9,95 voor zowel een cd als een USB-stick.

 

Het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden/Grafhorst is een streekmannenkoor. Vanuit IJsselmuiden, Grafhorst, Kampen en van wijde omstreken komen de mannen bijeen om hun hobby uit te oefenen. Op 11 april 1968 is ons koor opgericht. Iedere dinsdagavond komen ruimt honderd enthousiaste zangers in de Zaaier bijeen om met elkaar de liederen in te studeren. Naast het repertoire wordt er ook aandacht geschonken aan de verschillende zangtechnieken en ademhalingstechnieken om een zo goed mogelijk zangresultaat neer te zetten. Het repertoire bestaat uit het geestelijke en het vaderlandse lied. Daarnaast is er ook een goede afwisseling tussen Nederlandstalige en niet-nederlandstalige stukken.
Onder de leden heerst een sfeer van vriendschap en verbondenheid en de gezamenlijke wens om Gods eer te bezingen in hun lied. De koorklank wordt gekenmerkt door een licht tembre en warme bas klank. Naast de ongeveer 8 concerten per jaar hebben we als koor een zevental cd’s uitgebracht. Ons koor staat sinds 1998 onder de bezielende leiding van Freddy Veldkamp.

We nodigen van harte mannen uit om vrijblijvend een repetitieavond te bezoeken! We beginnen de repetities voor het nieuwe seizoen op DV 3 september 2024. Een mooi moment om lid te worden! We hebben mooie concerten op het programma staan!

Van harte welkom bij onze komende concerten! De agenda ziet u hiernaast.

 

Concert

Datum: 14 september 2024
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Bovenkerk, Kampen

Zingend naar de Zondag

Datum: 12 oktober 2024
Tijd: 19:30
Locatie: Nieuwe Kerk, Ermelo

Duo-concert met Hervormd Kerkkoor Kampen

Datum: 26 oktober 2024
Tijd: 19:30
Locatie: Burgwalkerk, Kampen

Kerstconcert Barneveld

Datum: 13 december 2024
Tijd: 19:30
Locatie: Kruiskerk, Barneveld

Kerstconcert

Datum: 21 december 2024
Tijd: 19:30
Locatie: Bovenkerk, Kampen
MENU