Sinds 1968

Aan stille wateren

In april 2003 mogen wij gedenken dat 35 jaar geleden enkele gemeenteleden het Herv. Mannenkoor IJsselmuiden / Grafhorst hebben opgericht. Ter gelegenheid hiervan hebben wij deze CD opgenomen waarop wij psalmen en geestelijke liederen mogen zingen met ondersteuning van orgel, piano en orkest. Enthousiasme voert de boventoon hetgeen terug te vinden is in de wijze waarop de liederen worden uitgevoerd. Het mannenkoor staat onder de bekwame leiding van dirigent Freddy Veldkamp uit Hardenberg.

Tot grote vreugde van het bestuur en dirigent is er een groeiende belangstelling bij leden en publiek en weten ook jongeren de weg te vinden naar ons koor. Regelmatig wordt het mannenkoor gevraagd en treden op door geheel Nederland. Wij hopen u eens te mogen begroeten op één van onze vele concerten. Ook hebben wij al diverse malen een buitenlandse reis gemaakt. Onze wens is dat deze CD u mag wezen tot een zegen, troost en begroeting.

MENU